Η συλλογή CUT προέρχεται από τη μείωση, από την περικοπή.

Όπως αποκαλύπτει το όνομα, ο νιπτήρας CUT γεννιέται από την ιδέα της μείωσης, της ελαφρότητας των όγκων, της κοπής.

Μέσα από μια ρυθμική εναλλαγή όγκων, ο νιπτήρας cut είναι σαν γλυπτό που αποτελείται από την παράθεση δύο τελειωμένων και συμπληρωματικών μορφών: το κοίλο της λεκάνης και την ανυψωμένη επιφάνεια στήριξης.

Design Prospero Rasulo