Η συλλογή TRACK εντοπίζει όρια που οριοθετούν μια απλή και απόλυτη γεωμετρία.

Η ιδέα του περιορισμού και της διαμόρφωσης αυτού που από τη φύση του είναι μεταβλητό και ασταθές, όπως το νερό, είναι η δημιουργική έμπνευση της μορφής TRACK.