Οι πιο διορατικοί καταναλωτές εκφράζουν την ανάγκη για επιστροφή στην αυθεντικότητα και την επιθυμία να περιβάλλονται από προϊόντα που αποπνέουν μια αίσθηση αξιοπιστίας και πραγματικής ουσίας και ποιότητας. Θέλουν προϊόντα που έχουν τελειοποιηθεί μέσα στα χρόνια και χαρακτηρίζονται από μια αισθητική που προκαλεί συναισθήματα